Duurzaam ondernemen bij APCOA PARKING

Wij geven om mensen

Bij APCOA hechten we belang aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid en dit wordt afgemeten aan de mensen die onze diensten gebruiken, leveren en ervan profiteren. Daarom bieden wij speciale ondersteuning voor moeders met kleine kinderen, personen met een fysieke beperking en senioren. 

Veiligheid is belangrijk voor ons

We doen er alles aan om onze garages en uw parkeervoorziening veilig en gebruiksvriendelijk te maken. Onze medewerkers zijn opgeleid en bevoegd op het gebied van gezondheid en veiligheid op onze locaties, en ze krijgen alle gelegenheid verder te leren hun carrière te ontwikkelen. 

De toekomst is belangrijk voor ons

APCOA PARKING denkt aan de toekomst. Als een bedrijf dat zich bezighoudt met verkeer en parkeerbeheer, beschouwen wij het onze plicht op duurzame wijze te werken en in onze kennis en resources te investeren om de negatieve impact van zwaar verkeer op onze wegen te verlichten. 

Minder vervuiling door verkeersbeheer

Er wordt nauw samen met fabrikanten van navigatiesystemen om verkeersopstoppingen in grote steden tegen te gaan, aangezien deze problemen vaak veroorzaakt worden door bestuurders op zoek naar een parkeerplaats. We bieden duidelijke, consistente bewegwijzeringsborden die bestuurders snel naar een door APCOA PARKING beheerde parkeervoorziening leiden. 

Minder vervuiling door technologie

APCOA PARKING zet zich in om nieuwe technologieën te stimuleren, ontwikkelen en in te voeren om vervuiling tegen gaan. Daarom zijn in veel van de door ons beheerde parkeervoorzieningen speciale oplaadpunten voor elektrische auto’s geïnstalleerd. 

Daarnaast zijn we betrokken bij de ontwikkeling van shuttlebussen met een lage CO2-uitstoot op grote internationale luchthavens zijn de operationele procedures in ons parkeerbeheer er consequent op gericht de impact op het milieu te beperken. 

Zuiniger energieverbruik in de APCOA-parkeervoorzieningen

Wij gebruiken LED-verlichting en bewegingssensoren bij kaartautomaten om het energieverbruik in de door ons beheerde parkeervoorzieningen drastisch te verlagen. Hierdoor is het energieverbruik met ruim 70% afgenomen. 

Een beter leven

Wij proberen altijd nieuwe manieren te vinden om het energieverbruik te verlagen, een betere service aan klanten te bieden en de lokale gemeenschap bij ons werk te betrekken. Wij verschaffen maatschappelijke sponsoring, investeren fors in de gemeenschap en ontwikkelen pakketten met diensten zoals ons mobiliteitsplatform, specifiek bedoeld voor u voor uw reguliere parkeerders.