Is het mogelijk dat het parkeertarief verkeerd berekend is?

Omdat onze apparatuur (inrit/betaalautomaat) synchroon loopt, is een vroegtijdige tariefschakeling of een misrekening onmogelijk. Staat de klok bij de inrit op 10:05 uur, dan staat de klok bij de betaalautomaat ook op 10:05 uur. De tijd die wordt weergegeven op onze apparatuur is een handmatig ingestelde tijd. Deze tijd is niet persé identiek aan de satelliettijd of de tijd op uw horloge. Deze tijden kunnen enkele minuten verschillen.

U heeft de mogelijkheid om dit rechtstreeks te melden via de intercom op de betaalautomaat. Wij kunnen u vervolgens per e-mail een kwitantie doen toekomen.

Voer het bankbiljet in. Wanneer het biljet niet geaccepteerd wordt, meldt u zich dan bij de beheerder via de intercom op de betaalautomaat.

Waardekaart:
Met deze kaart kunt u uw parkeerkosten bij de betaalautomaat betalen. De waarde op de kaart ligt vast. Wordt de waarde van de kaart overschreden, dan dient u het verschil bij de betaalautomaat bij te betalen. U gaat met de kaart waarmee u bent ingereden naar de betaalautomaat en biedt deze kaart aan. Vervolgens biedt u de waardekaart aan. U ontvangt van de betaalautomaat één kaart terug en met deze kaart kunt u uitrijden bij de uitgang.

Tijdkaart:
Het aantal uren op de kaart ligt vast (1, 2 of 4 uur). Worden de uren op de kaart overschreden, dan dient u het verschil bij de betaalautomaat bij te betalen.

De wachttijd tussen betaling bij de betaalautomaat en het uitrijden is afgestemd op de grootte van de parkeergarage. Wordt de wachttijd overschreden, dan volgt een melding op de zuil bij de uitrit: ‘nabetaling noodzakelijk‘. Nabetaling dient bij de betaalautomaat te geschieden.

Nee, het getekende contract is de basis voor uw betaling. U ontvangt vooraf per kwartaal een factuur. Deze wordt bij automatische incasso kosteloos per e-mail toegestuurd. Voor een factuur per post verzonden, betaalt u i.c.m. automatische incasso € 4,50 per factuur. Kiest u niet voor automatische incasso? Dan bedragen de kosten € 4,50 voor een factuur per e-mail en € 9,00 voor een factuur per post. 

Het is betrouwbaar, gemakkelijker voor u en het bespaart u de kosten van een eventuele aanmaning want u betaalt altijd op tijd.

Ja, u kunt dit eenvoudig online doen of per post t.a.v. APCOA PARKING Nederland B.V., Westblaak 88, 3012 KM Rotterdam of per e-mail via info@apcoa.nl.

Contact met een magneet (bijvoorbeeld de sluiting van uw portemonee) kan de kaart decoderen.

De overeenkomst is aangegaan voor de duur van minimaal 3 maanden. Na verloop van deze periode wordt deze overeenkomst met onbepaalde tijd verlengd. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand. Beëindig eenvoudig online uw abonnement.

Camerabeelden kunnen wij enkel op verzoek van de politie en na ontvangst van een vordering van de politie aan de politie verstrekken. Dit ivm GDPR privacy wetgeving.

Let op: Onze dienstverlening omvat geen bewaking. De beelden die wij aan de politie leveren, zijn dus geen bewakingsbeelden, maar beelden ter ondersteuning van onze bedrijfsprocessen.