Omdat onze apparatuur (inrit/betaalautomaat) synchroon loopt, is een vroegtijdige tariefschakeling of een misrekening onmogelijk. Staat de klok bij de inrit op 10:05 uur, dan staat de klok bij de betaalautomaat ook op 10:05 uur. De tijd die wordt weergegeven op onze apparatuur is een handmatig ingestelde tijd. Deze tijd is niet persé identiek aan de satelliettijd of de tijd op uw horloge. Deze tijden kunnen enkele minuten verschillen.

U heeft de mogelijkheid om dit rechtstreeks te melden via de intercom op de betaalautomaat. Wij kunnen u vervolgens per e-mail een kwitantie doen toekomen.

Voer het bankbiljet in. Wanneer het biljet niet geaccepteerd wordt, meldt u zich dan bij de beheerder via de intercom op de betaalautomaat.

Waardekaart:
Met deze kaart kunt u uw parkeerkosten bij de betaalautomaat betalen. De waarde op de kaart ligt vast. Wordt de waarde van de kaart overschreden, dan dient u het verschil bij de betaalautomaat bij te betalen. U gaat met de kaart waarmee u bent ingereden naar de betaalautomaat en biedt deze kaart aan. Vervolgens biedt u de waardekaart aan. U ontvangt van de betaalautomaat één kaart terug en met deze kaart kunt u uitrijden bij de uitgang.

Tijdkaart:
Het aantal uren op de kaart ligt vast (1, 2 of 4 uur). Worden de uren op de kaart overschreden, dan dient u het verschil bij de betaalautomaat bij te betalen.

De wachttijd tussen betaling bij de betaalautomaat en het uitrijden is afgestemd op de grootte van de parkeergarage. Wordt de wachttijd overschreden, dan volgt een melding op de zuil bij de uitrit: ‘nabetaling noodzakelijk‘. Nabetaling dient bij de betaalautomaat te geschieden.

Nee, het getekende contract is de basis voor uw betaling. U ontvangt vooraf per kwartaal een factuur. Deze wordt bij automatische incasso kosteloos per e-mail toegestuurd. Voor een factuur die per post verzonden wordt betaalt u in combinatie met automatische incasso € 4,50 per factuur. Indien u niet voor automatische incasso kiest, bedragen de kosten € 4,50 voor een factuur per e-mail en € 9,00 voor een factuur per post. 

Het is betrouwbaar, gemakkelijker voor u en het bespaart u de kosten van een eventuele aanmaning want u betaalt altijd op tijd.

Ja, u kunt dit eenvoudig online doen of per post t.a.v. APCOA PARKING Nederland B.V., Westblaak 88, 3012 KM Rotterdam of per e-mail via info@apcoa.nl.

Neem direct contact op met de beheerder in de parkeergarage. U dient ook een e-mail sturen naar administratie@apcoa.nl.

Contact met een magneet (bijvoorbeeld de sluiting van uw portemonee) kan de kaart decoderen.

De overeenkomst is aangegaan voor de duur van minimaal 3 maanden. Na verloop van deze periode wordt deze overeenkomst met onbepaalde tijd verlengd. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging per aangetekende brief of per e-mail met inachtneming van een termijn van tenminste één kalendermaand. U kunt ook eenvoudig online uw abonnement beëindigen.