Disclaimer

Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde "cookies" om de operabiliteit van onze website uit te breiden en het gebruik ervan gemakkelijker voor u te maken. "Cookies" betekent dat de gegevens kunnen worden opgeslagen op uw computer wanneer u onze website bezoekt. U heeft de mogelijkheid van het voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw computer door het veranderen van uw browserinstellingen, maar dit kan het gebruik van onze website beperken.

Het verzamelen van gegevens door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service. Zowel Google en Google Analytics maken gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en staan analyse toe van uw gebruik van de website. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website (Referrer URL) en de datum en tijd waarop u onze website bezocht. Informatie over uw gebruik van onze website, gegenereerd door dit tekstbestand, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten gerelateerd aan het gebruik van de website en het gebruik van internet te verstrekken. Google geeft deze informatie door aan derden indien dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. U vindt meer informatie vinden over Google op   http://www.google.com/intl/nl/privacypolicy.html

Verzamelen en opslaan van gebruiksgegevens

Om onze website te optimaliseren verzamelen we en slaan we gegevens op, zoals de datum en tijd van de toegang tot de website en de pagina van waaruit u onze site heeft opgeroepen etc. Dit gebeurt anoniem, zonder persoonlijke identificatie van de gebruiker van de site. Gebruikersprofielen worden ook gecreĆ«erd door het gebruik van pseudoniemen. Ook hier is er geen verband tussen de persoon achter het pseudoniem en de verzamelde gebruiksgegevens. Wij gebruiken ook cookies om gebruiksgegevens te verzamelen en op te slaan. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die worden gebruikt om statistische informatie op te slaan, zoals het besturingssysteem, het door u gebruikte internetprogramma (browser), IP-adres, de vorige bezochte website (Referrer URL) en het tijdstip van het bezoek. We verzamelen de gegevens alleen voor statistische doeleinden ter verdere optimalisering van onze website en om onze online aanwezigheid nog aantrekkelijker te maken. Deze gegevens worden alleen anoniem of onder een pseudoniem verzameld en opgeslagen en kunnen niet naar u als individu teruggeleid worden.

Toegewezen gebruik van gegevens

We hanteren het principe van het toegewezen gebruik van gegevens en verzamelen, verwerken en slaan alleen uw persoonlijke gegevens op voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, voor zover dit niet nodig is om de service te verlenen of het contract te voltooien. We zullen alleen uw gegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten verstrekken die gemachtigd zijn om deze informatie in het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking te openen of wanneer wij verplicht zijn om deze gegevens te verstrekken door een rechterlijke uitspraak.
Wij nemen de bescherming van gegevens binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze medewerkers en gecontracteerde dienstverleners hebben een geheimhoudingsplicht en dienen zich te houden aan wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op informatie en herroeping

U kunt op elk gewenst moment, gratis en zonder opgaaf van redenen,  informatie krijgen over de gegevens die we over u hebben opgeslagen. U op elk gewenst moment gegevens die we over u hebben opgeslagen blokkeren, corrigeren of verwijderen. U kunt ook te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de toestemming die u ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens intrekken. Om dit te doen, neem dan contact met ons op. We zijn te allen tijde bereid vragen die u heeft over onze informatie over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden.
Houd er rekening mee dat regels inzake gegevensbescherming en de behandeling van de gegevensbescherming, bijvoorbeeld door Google, voortdurend kunnen veranderen. Het is daarom raadzaam en noodzakelijk om op de hoogte te blijven van wijzigingen in wettelijke voorschriften en het beleid van bedrijven, zoals Google.

Veranderen browserinstellingen

U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties. Klik op de tab Privacy, verplaats de schuifregelaar naar het gewenste privacyniveau en klik op OK. Terwijl u de schuifregelaar verplaatst, wordt een beschrijving gegeven van de typen cookies die op dat privacyniveau worden geblokkeerd of toegestaan.