ISO certificering

ISO certificaat voor APCOA NEDERLAND

APCOA PARKING Nederland B.V. is in het bezit van het ISO 9001:2015 en het ISO 14001:2015 certificaat. Bestaande en nieuwe relaties weten dat zij kunnen vertrouwen op een gemotiveerde partner die een compleet pakket van parkeerdienstverlening op structurele en kwalitatief hoogwaardige wijze uitvoert.

Middels het ISO 14001: 2015 certificaat geven wij aan dat APCOA PARKING een milieumanagementsysteem binnen de organisatie hanteert, dat voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en besteden structureel aandacht aan het onderwerp milieu in de bedrijfsvoering.

APCOA PARKING Nederland is al jarenlang gecertificeerd voor ISO 9001, maar voldoet nu aan de nieuwe ISO 9001 norm die in 2015 is ingevoerd. De nieuwe normering kent een bredere opzet en zegt daardoor meer over de kwaliteit van onze organisatie. ISO 9001: 2015 sluit naadloos aan bij ons bedrijf. Ze gaat uit van het principe ‘continu verbeteren’ aan de hand van de PlanDoCheckAct-methode. Dit past bij ons meerjarenbeleidsplan en bij onze denk- en werkwijze.

Download hier beide certificaten.